01.Mart.2024
Yönetmelikler
  11.12.2021 tarih ve 31686 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği (G. 26/12/2023)
  01.06.2023 tarih ve 32208 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Piyasa Kontrolü Yönetmeliği