09.Aralık.2023
Yönetmelikler
  08.07.2023 tarih ve 32242 sayılı Resmi Gazete
Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
  03.02.2023 tarih ve 32093 sayılı Resmi Gazete
Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği (G. 3/6/2023)
  01.06.2023 tarih ve 32208 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Piyasa Kontrolü Yönetmeliği
Tebliğler