25.Mart.2023
Yönetmelikler
  03.02.2023 tarih ve 32093 sayılı Resmi Gazete
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
  11.12.2021 tarih ve 31686 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği (G. 14/12/2022)
  25.08.2022 tarih ve 31934 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
Tebliğler