Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1Ulkus, ülser / ulcusÜlser, yara
  2ultraviyole / ultravioletmorötesi
  3ünite / unitbirim
  4üremeye ilişkin / reproductiveÜremeye ilişkin
  5üretra / urethraidrarı idrar kesesinden vücut dışına çıkaran kanal
  6üretrit / urethritisİdrar yolu iltihabı
  7ürinasyon / urinationidrar yapma
  8üriner / urinaryidrar ile ilgili
  9üriner inkontinans / urinary incontinenceidrar kaçırma
  10ürolityazis / urolithiasisidrar yollarında taş
  11ürtiker / urticeriakurdeşen
  12uterus / uterusRahim
  13uvea / uveagözün damarlı orta tabakası
  14üveit / uveitisüveit (bir tür göz iltihabı)
  15uyku apnesi / sleep apneaUykuda geçici solunum durması
  16uyunç / complianceuyunç
  17uyuşukluk / drowsinessUyuşukluk
  18uzun QT sendromu / long QT syndromeuzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum)
  Seçtiğiniz U harfinden toplam 18 kayıt bulundu.