Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1hafıza yitimi, bellek yitimi / memory deficithafıza yitimi, bellek yitimi
  2Hafıza, bellek / memoryhafıza, bellek
  3halitoz / halitozisağız kokusu
  4halüsinasyon / hallucinationVarsanı, Hayal görme
  5Hassasiyet, duyarlılık / sensitivityHassasiyet, duyarlılık
  6Havale, tutarık / convulsionhavale
  7Hazım, sindirim / digestionhazım
  8hematemez / hemathemesisKan kusma
  9hematom / hematomaBölgesel kan birikmesi (hematom)
  10hematopoetik / hematopoieticKan ve kan hücre yapımı ile ilgili
  11hematüri / hematuriaidrarda kan tespit edilmesi
  12hemipleji / hemiplejiHemipleji (yarı felç)
  13hemodiyaliz / hemodialysiskan diyalizi (kanın temizlenmesi işlemi)
  14hemolitik anemi / haemolytic anaemiaBir tür kansızlık (hemolitik anemi)
  15hemoliz / hemolysiskan hücreleri yıkımı
  16hemoptizi / hemophtysisKan tükürme
  17hemoraji / hemorrhagekanama
  18hepatik kolestaz / hepatic cholestasisKaraciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması
  19hepatit / hepatitisKaraciğer iltihabı
  20hepatobiliyer / hepatobilierykaraciğer, safra ve safra yolları
  21heredite / hereditysoyaçekim, kalıtım
  22herediter / hereditarykalıtsal
  23herni / herniafıtık
  24Herpes / herpesuçuk
  25hıçkırık / hiccuphıçkırık
  26hiperakuzi / hyperacusiaişitme yeteneğinin normalin üstünde artması durumu
  27hiperaldosteronizm / hyperaldosteronismBöbrek üstü bezlerinin aşırı çalışmasından oluşan hastalık
  28hiperasalivasyon / hypersalivationsalya üretiminde artış
  29hiperestezi / hyperesthesiahastanın uyarıları olduğundan daha şiddetli olarak algılaması
  30hiperglisemi / hyperglicemiakan şeker düzeylerinde artış
  31Hiperhidroz / Aşırı terleme
  32hiperkalemi / hiperpotasemi / hyperkalemia/hyperpotassemiakan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi
  33hiperkinezi / hypercinesiaaşırı hareket
  34hiperpigmentasyon / hyperpigmentationderide renk koyulaşması
  35hipersensitivite / hypersensitivityaşırı duyarlılık
  36hipertansiyon / hypertensionyüksek tansiyon
  37hipertermi / hyperthermiavücut ısısının 40°C nin üstüne çıkması
  38hipertiroidizm / hyperthyroidismvücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi
  39hipertoni / hypertoniaKasların aşırı gerginliği
  40hipertrofi / HypertrophiaVücudun herhangi bir bölümünün büyümesi
  41hiperürikozüri / hyperuricosuriaidrarla ürik asit atılımı
  42hiperürisemi / hyperuricemiakanda ürik asit miktarının yükselmesi
  43hipnotik / hypnoticUyku verici
  44hipoestezi / hypoesthesiaduyu azalması
  45hipoglisemi / hypoglisemikan şeker düzeyinde azalma
  46hipokalemi / hypokalemiakan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi
  47hipokinezi / hypocinesiaaktivite veya motor işlevlerinin azalması
  48hipoklorhidri / mide asidi eksikliği
  49hipomani / hypomaniadikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hastalığı
  50hiponatremi / hyponatremiakanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi
  51hipotansiyon / hypotensiondüşük tansiyon
  52hipotoni / hypotoniakasların gerginliğini yitirmesi
  53histoloji / histologydokubilim
  54histoplasmozis / HistoplasmosisHistoplasmozis (Bir çeşit mantar hastalığı)
  55HIV / human immunodeficiency virus, (HIV)İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü
  56homojen / homogeneousbenzer özellikte, tekdüze
  57Hordeolum, arpacık / hordeolumarpacık
  Seçtiğiniz H harfinden toplam 57 kayıt bulundu.