TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
Postür / posture
Duruş
 vajinit / vaginitis
vajina iltihabı
 Vaka, olgu / case
Vaka, olgu
 valens / valence
değerlik
 valf / valve
kapak
 valvula, valvül / valvula
kapakçık
 Vasat, orta, ortam, besi yeri / medium
1.orta, 2.ortam, 3.besi yeri
 Vaskülarizasyon, damarlanma / vascularization
damarlanma
 vaskülit / vasculitis
kan damarları iltihabı
 vazodilatör / vasodilator
Damar gevşetici, damar genişletici
 ven / vein
ven (toplardamar)
 ven içine / intravenous
ven (toplardamar) içine
 venom / venom
zehir
 Ventrikül /
Kalp karıncığı
 ventriküler fibrilasyon / ventricular fibrillation
ventriküler fibrilasyon (Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu)
 vertebra / vertebra
omur
 vertigo / vertigo
Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)