Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1vajinit / vaginitisvajina iltihabı
  2Vaka, olgu / caseVaka, olgu
  3valens / valencedeğerlik
  4valf / valvekapak
  5valvula, valvül / valvulakapakçık
  6Vasat, orta, ortam, besi yeri / medium1.orta, 2.ortam, 3.besi yeri
  7Vaskülarizasyon, damarlanma / vascularizationdamarlanma
  8vaskülit / vasculitiskan damarları iltihabı
  9vazodilatör / vasodilatorDamar gevşetici, damar genişletici
  10ven / veinven (toplardamar)
  11ven içine / intravenousven (toplardamar) içine
  12venom / venomzehir
  13Ventrikül / Kalp karıncığı
  14ventriküler fibrilasyon / ventricular fibrillationventriküler fibrilasyon (Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu)
  15vertebra / vertebraomur
  16vertigo / vertigoVertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
  Seçtiğiniz V harfinden toplam 16 kayıt bulundu.