Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
  • Stevens-Johnson sendromu / Eritema multiforme majör / Stevens Johnson syndrome / erythema multiforme exudativum
   Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap
  # Terim Açıklama
  1dahili / internalİç
  2dahiliye / internal diseasesiç hastalıkları
  3dansite / densityYoğunluk
  4defekasyon / defecationDışkılama
  5defekt / defectkusur, bozukluk, eksiklik
  6defektif / defectivekusurlu, bozuk, eksik
  7defisit / deficitEksiklik
  8deformasyon / deformationŞekil bozukluğu
  9deforme / deformedşekli bozulmuş
  10deformite / deformityşekil bozukluğu,kusur
  11dehidratasyon / dehydrationSu kaybı.
  12dejenerasyon / degenerationBozulma
  13dekonjestan / decongestantdekonjestan (burun tıkanıklığını gideren)
  14deliryum / deliriumdeliryum ( huzursuzluk- taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu)
  15delüzyon / delusionSanrı, kuruntu
  16demans / dementiabunama
  17demarkasyon / demarcationSınır belirleme, ayırma
  18depresyon / depressionruhsal çöküntü (depresyon)
  19derin ven trombozu, DVT / deep vein thrombosis / venous
  thromboembolism (VTE)
  toplar damar tıkanıklığı
  20dermatit / dermatitisDermatit (Bir tür deri hastalığı)
  21dermatomikoz / dermatomycosisDermatomikoz (Bir tür mantar hastalığı)
  22dermatoz / dermatosisderi hastalığı
  23dermografizm / dermatographismAlerjiye yatkınlığı tespit etmek üzere yapılan deri testi
  24desensitizasyon / desensitizationduyarsızlaştırma
  25destrüksiyon / destructionyıkım
  26dezavantaj / disadvantagedezavantaj , olumsuzluk
  27diferansiye / differentiateFarklılaşmış,
  28difteri / diphtheriaDifteri, kuşpalazı
  29difüz / diffuseyaygın
  30dilüe / dilutedseyreltik
  31dilüe etmek / to diluteseyreltmek
  32diplopi / diplopyçift görme
  33direkt / directdoğrudan
  34dış gebelik / ectopic pregnancydış gebelik
  Rahim dışında gelişen gebelik
  35disemine / disseminatedYaygın, genel
  36disfoni / dysphoniakonuşmanın bozulması
  37disfonksiyon / dysfunctionişlev bozukluğu
  38diskinezi / dyscinesiaistemli hareketlerde bozukluk
  39dismenore / dysmenorrheaağrılı adet görme
  40dispepsi / dyspepsia, indigestionHazımsızlık, sindirim bozukluğu
  41dispne / dyspneanefes darlığı , nefes almada güçlük
  42disritmi / disrhythmiakalp atım bozukluğu
  43distoni / distonikaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu
  44diüretik / diüreticidrar söktürücü
  45diyabet / diabetes, diabetes mellitusşeker hastalığı (diyabet)
  46Diyabetik ketoasidoz / Diabetic ketoacidosisşeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi
  47diyagnostik / diagnostictanıyla ilgili, tanısal
  48diyagnoz / diagnosetanı
  49diyare / diarrheaishal
  50diyet / dietdiyet
  51dizartri / disartrikonuşma veya dil ile ilgili bozukluk
  52dizestezi / disestezihissizlik, karıncalanma gibi anormal duyu
  53dizfaji / dysphagiayutamama, yutma güçlüğü
  54dizüri / disüriağrılı idrar yapma
  55döküntü / rashdöküntü
  56dolaşım / circulationdolaşım
  57dolor / dolorağrı
  58dominant / dominantbaskın
  Seçtiğiniz D harfinden toplam 58 kayıt bulundu.