Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1larenjit / laryngitisgırtlak iltihabı
  2larinks / larynxgırtlak
  3letarji / lethargyhalsizlik
  4lezyon / lesionbozukluk, hasar
  5libido / libidocinsel istek
  6Lockjaw tipi reaksiyon / lockjawçene kitlenmesi
  7lokal / locallokal , bölgesel
  8lokalizasyon / localizationyerleşim
  9lokalize / localizedyerleşik
  10lökopeni / leuc/kopeniaAkyuvar sayısında azalma
  11lökosit / leucocyteAkyuvar
  12lökositoz / leucocytosisakyuvar sayısında artış
  13lösemi / kan hücrelerinin kanseri
  14lupus eritematozus / lupus erythematosus (LE)ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık
  15luteinleştirici hormon / luteinizing hormone, (LH)luteinleştirici hormon(Adet döngüsünde yer alan bir hormon)
  16Lyme hastalığı / Lyme diseaseKene yoluyla bulaşan bir hastalık
  Seçtiğiniz L harfinden toplam 16 kayıt bulundu.