Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1rabdomiyoliz / rhabdomyolysisİskelet kası yıkımı
  2Radyofarmasötik / radiopharmaceuticTeşhis amacıyla kullanılan radyoaktif işaretli bileşik
  3Radyoterapi / radiotherapyKanserde ışın tedavisi
  4reaksiyon / reactionTepki , yanıt
  5referans / referencekaynak
  6reflü / refluxReflü (Geri kaçma)
  7refraksiyon bozukluğu / refraction disordergözün ışığı kırma bozukluğu
  8refrakter anemi / refractory anemiainatçı anemi
  9regresyon / regressiongerileme
  10Rejeksiyon, ret / rejectionret
  11rektal hemoraji / rectal hemorrhagiadışkıda ve dışkı bölgesinde kanama
  12remisyon / remisyonhastalığın tüm ya da bazı belirtilerinin kaybolması
  13renal / renalböbreğe ilişkin
  14renal diyaliz / renal dialysisböbrek yoluyla kan temizleme
  15resesif / recessiveÇekinik, baskın olmayan
  16respiratuvar / respiratorysolunumla ilgili
  17retina / retinaGözün ağ tabakası
  18retinit / retinitisRetina iltihabı
  19reverzibl / reversiblegeri dönüşümlü
  20rezistans / resistancedirenç
  21rezolüsyon / resolution1.çözünürlük, 2. iyileşme
  22Rigor, (Rigor mortis ) / RigorÖneri: Ateş yükselmeleri sırasında görülebilen ve soğuk duygusuna eşlik eden, titreme ve terleme nöbetleridir. Sertlik, katılık
  (Rigor mortis: ölüm katılığı)
  23rijidite / rigiditykasların sertleşmesi
  24rinit / rhinitisNezle
  25romatoid artrit / eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık
  26rubor / ruborkızarıklık
  27rüptür / ruptureyırtılma
  Seçtiğiniz R harfinden toplam 27 kayıt bulundu.