Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1gaita , feçes / fecesdışkı
  2galaktore / galactorrheameme ucundan sürekli süt ve süt benzeri akıntı gelmesi
  3galaktozemi / galactosemiaGalaktozemi ( kanda bir tür şekerin yükselmesi)
  4ganglion / ganglionsinir düğümü
  5gastrik / gastricmideye ait, midede bulunan
  6gastrit / gastritisGastrit (mide mukozası iltihabı)
  7gastroenterit / gastroenteritisishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu
  8Gebe / pregnanthamile
  9geçici iskemik atak / beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç
  10genito-üriner sistem / genitourinary systemüreme ve idrar yolları sistemi
  11gevşeme / relaxationgevşeme
  12girişim / interventiongirişim
  13glikozüri / glycosuriaidrarda şeker tespit edilmesi
  14glokom / glaucomagöz içi basıncının artması
  15glossit / glossitisdil iltihabı
  16glottis / glottisSes tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesi
  17gonore / gonorrheabel soğukluğu
  18görsel / visualgörsel
  19gösterge, belirteç / markergösterge, belirteç
  20granül / granulegranül
  21greft / graftyama
  22guatr / goitertiroid bezinin büyümesi hali
  23Guillain-Barré sendromu / Guillain-Barré syndrome, acute febrile polyneuritis, acute idiopathic polyneuritisGuillain-Barré sendromu (Viral enfeksiyon sonrası gelişen bir rahatsızlık.)
  24gut / goutGut (damla hastalığı)
  25Güvenlilik / safetygüvenlilik
  Seçtiğiniz G harfinden toplam 25 kayıt bulundu.