TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
süspansiyon / suspension
Süspansiyon ( katı-sıvı karışımı)
 jeneralize / generalized
Yaygın, genel
 jenerasyon / generation
kuşak, nesil
 jinekolojik / gynecologic
kadın hastalıkları ile ilgili
 jinekomasti / gynecomasti
erkekte meme büyümesi
 jüvenil / juvenile
genç