Tanımlar Sözlüğü
  • Talep: Sağlık kurum/kuruluşları ve hasta tarafından gerçekleşen toplam ürün miktarının sürekliliğini sağlamak için uygun zamanda ve yeterli miktarda arz edilmesi gereken iç piyasa ihtiyacı
# Tanım Açıklama
1QRAKantitatif risk analizi
Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz
Seçtiğiniz Q harfinden toplam 1 kayıt bulundu.