TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Çalışma planı : Çalışmanın amacını, test planını açıklayan ve yapılan değişiklikleri içeren doküman
 Kaynak: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 QRA
Kantitatif risk analizi
 Kaynak: Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz