Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1check-up / check-upgenel kontrol
  2çoklu doz / multiple doseçoklu doz
  3columna vertebralis / columna vertebralisOmurga
  4Coombs testi / Coombs testAlyuvarlarla ilgili bir kan testi
  5çürük / bruiseçürük
  Seçtiğiniz C harfinden toplam 5 kayıt bulundu.