TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
rabdomiyoliz / rhabdomyolysis
İskelet kası yıkımı
 abdominal ağrı / abdominal pain
karın ağrısı
 Abdominal distansiyon / Abdominal distension
Karın şişkinliği
 abnormal gait /
yürüyüş tarzında anormallik
 aborsiyon / abortion
düşük yapma
 abortus / abortus
Düşük
 abrazyon / abrasion
sıyrık
 abse / abscess
irin kesesi (Abse)
 absorpsiyon / absorption
emilim
 abstinens / abstinence
yoksunluk
 adale / muscle
kas
 adaptasyon / adaptation
uyum, uyarlama
 Addison Hastalığı / Addison s disease
Addison Hastalığı (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu.)
 ADE İnhibitörleri / Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACE Inhibitors
Bk. Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ADE İnhibitörleri), (ADEİ)
 adenit / adenitis
lenf bezi iltihabı (Ör: lenf adenopati:lenf bezinin iltihabı)
 adenoit / adenoid
Geniz eti
 adenokarsinom / adenocarcinoma
Adenokarsinom (bir kanser türü)
 adenopati / adenopathy
Lenf bezlerinin büyümesi
 adeziv / adhesive
yapışkan
 adezyon / adhesion
Yapışıklık , Yapışma
 adipoz / adipose
yağ
 adipoz doku / adipose tissue
yağ dokusu
 aditif / additive
ek
 adjuvan / adjuvant
yardımcı
 adolesan / adolescence
ergen; buluğ
 adrenal / adrenal
böbreküstü
 Adrenal gland /
böbrek üstü bezi
 adsorbat / adsorbate
Yüzeye tutunmuş bileşik
 adsorbe / adsorbed
Yüzeyine tutunmuş
 adsorpsiyon / adsorption
Yüzeye tutunma
 adult / adult
yetişkin, erişkin
 Advers etki / Adverse effect
Yan etki
 afebril / afebrile, apyretic, apyrexial
ateşsiz
 afektif / affective
duygu durum
 afektif bozukluklar / affective disorders
duygu durum bozuklukları,
 agorafobi / agoraphobia
Açık alan korkusu
 agranülositoz / agranulocytosis
Agranülositoz, (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)
 agregasyon / agregation
Kümelenme
 agregat / agregate
Küme
 agresif / aggressive
saldırgan
 airway / airway
Hava yolu
 ajitasyon / agitation
huzursuzluk
 ajite / agitated
Huzursuz
 akatizi / acathisia
yerinde duramama hali
 aklorhidri / achlorhydria
mide asidi yokluğu
 akne / acne
sivilce
 akneform erüpsiyon / acneform eruption
sivilce benzeri cilt döküntüsü
 akomodasyon / accommodation
göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumu
 akomodasyon bozuklukları / accomodation disorders
göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum bozukluğu
 akromegali / acromegaly
Akromegali (Büyüme hormonu fazlalığına bağlı yüz, el ve ayakların anormal büyümesi )
 aksilla / axilla
koltuk altı
 aktif / active
etkin
 aktif immünizasyon / active immunization
aktif bağışıklama, aşılama
 aktivasyon / activation
etkinleştirme, etkinleşme
 aktivite / activity
etkinlik
 akümülasyon / accumulation
birikme
 akut / acute
akut
 alanin aminotransferaz, / alanine aminotransferase
Karaciğer enzimleri
 albüminüri / albuminorrhea
idrarda albümin bulunması
 alergoit / allergoid
Alergoit (alerji yapma özelliği az olan, alerjiye zemin hazırlayan madde)
 alerji / allergy
Alerji
 algoritma / algorithm
akış şeması
 alimentasyon / alimentation
Beslenme
 aljezik / algesic
ağrı oluşturan
 alopesi / alopecia
saç dökülmesi; kellik
 alternatif / alternative
seçenek; seçenekli
 altünite / subunit
Alt birim
 ambliyopi / amblyopia
görme keskinliğinin azalması
 ambulatuvar / ambulatory
Ayaktan
 amenore / amenorrhea
adet görmeme
 amfizem / emphysema
amfizem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi)
 amnezi / amnesia
Unutkanlık
 ampirik / empiric
deneyime dayalı
 amputasyon / amputation
Kesme
 anafilaktik, anafilaktoit reaksiyon / anaphylactic, anaphylactoid reaction
Ani aşırı duyarlılık tepkisi
 Anaflaksi / anaphylaxis
Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık
 analjezi / analgesia
ağrının kesilmesi
 analjezik / analgesic
ağrı kesici
 anemi / anemia
kansızlık
 anemik / anemic
Kansız
 anestezi / anesthesia
Anestezi
 anestezik / anesthetic
anestezi yapan ilaç
 anevrizma / aneurysm
Anevrizma (Damarda bölgesel şişkinlik, balonlaşma)
 anjin / tonsillitis
bademcik iltihabı
 Anjina pektoris / angina pectoris
Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı)
 anjiyoödem, anjiyonörotik ödem / angioedema, angioneurotic oedema
Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
 ankiloz / ankylosis
eklem sertliği
 Ankilozan spondilit / ankylosing spondylitis
ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık)
 anksiyete / anxiety
kaygı, endişe
 anomali / anomaly, abnormality, malformation, deformity
kusur, kusurlu oluşum
 anoreksi / anorexia
iştahsızlık
 antagonist / antagonist
karşıt etki gösteren
 antero-lateral / antero-lateral
ön-yan
 antiaritmik / antiarrhythmic
Kalp ritm bozukluğuna karşı kullanılan
 antibakteriyel / antibacterial
Bakterilere karşı etkili
 antidepresan / antidepressant
Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili
 antiepileptik / antiepileptik
sara tedavisinde etkili
 antifungal / antifungal
Mantar hastalıklarına karşı etkili.
 antihipertansif / antihypertensive
Tansiyonu, kan basıncını düşüren
 antihistaminik / antihistamines
Alerjik hastalıklara karşı etkili
 antiinflamatuvar / anti-inflammatory
İltihap giderici
 antijen / antigen
Antijen (Vücutta alerji oluşturan madde)
 antikoagülan / anticoagulant
kan pıhtılaşmasını önleyen
 antikor / antibody
antikor (alerji oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini)
 antipiretik / antypyretic
ateş düşürücü
 antipsikotik / antipsychotic
antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
 antitussif / antitussive
Öksürük kesici
 anüri / anuria
İdrar yokluğu
 aparat / apparatus
Cihaz , aygıt
 apati / apathy
kayıtsızlık
 aplastik anemi / aplastic anaemia
aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma)
 aplikasyon / application
uygulama
 aritmi / arrhythmia
kalp atım düzensizliği.
 aritmojenik / arrhytmogenic
kalpte atım düzensizliğine neden olan
 arrest / arrest
Durma
 arter / artery
arter (atardamar)
 arter içine uygulama / intraarterial use
arter (atardamar) içine uygulama
 artralji / arthralgia
Eklem ağrısı
 artrit / arthritides
eklem iltihabı
 artroz / arthrosis
eklem hastalığı
 aselüler / acellular
hücresiz
 asemptomatik / asymptomatic
belirtisiz
 aspartat aminotransferaz , / aspartate aminotransferase,
aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT)
 aspergilloz / Aspergillosis
aspergilloz (Bir tür mantar hastalığı)
 Aspirasyon / aspiration
Emerek boşaltma
 Aspirasyon pnömonisi / Aspiration pneumonia
Aspirasyon pnömonisi (solunum yoluna mide içeriğinin kaçması sonucu gelişen akciğer iltihabı)
 asteni / asthenia
Kuvvetsizlik, Güçten düşme
 astma / asthma
astım
 atak / attack
kriz. Ör. iskemik kriz (atak)
 ataksi / ataxia
ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu)
 atenüe / attenuated
zayıflatılmış
 ateroskleroz / atherosclerosis
damar sertliği
 aterotromboz / Atherothrombosis
atardamarlarda pıhtı nedeniyle tıkanma
 atriyal fibrilasyon / Atrial fibrilation
Kalpte bir çeşit atım bozukluğu
 atriyum / atrium
Kalp kulakçığı