Türkiye İlaç Pazarı Verileri
1

İlaç Harcamalarının GSYH İçindeki Payı

Detaylar
2

İlaç ve Kimya Sektörü Üretim Endeksi, 2013-2023

Detaylar
3

Türkiye İlaç Pazarı

Detaylar
4

İthal / İmal İlaçlar Kutu - TL %

Detaylar
5

Referans / Eşdeğer İlaçlar

Detaylar
6

Geri ödemeli & Geri ödemesiz (Milyar Kutu)

Detaylar
7

İlaç ve Kimya Sektörü Kapasite Kullanım Oranı 2017-2023

Detaylar
8

Dünya ilaç pazarı-2022 (Milyar USD)

Detaylar
9

Sağlık Harcamaları İstatistikleri, Kişi Başı Sağlık Harcaması

Detaylar
10

Biyobenzer & Biyoteknolojik İlaçlar (Kutu / TL)

Detaylar
TİSD Analizi