Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1salgı bezi / glandsalgı bezi
  2santral sinir sistemi / central nervous systemmerkezi sinir sistemi
  3satürasyon / saturationdoygunluk
  4Sedatif , yatıştırıcı / sedativeYatıştırıcı, sakinleştirici
  5sekonder / secondaryikincil
  6sekresyon / secretionsalgı
  7seksüel / sexualcinsel
  8seksüel disfonksiyon / sexual dysfunctioncinsel işlev bozukluğu
  9seksüel fonksiyon / sexual functioncinsel işlev
  10selektif / selectiveseçici
  11semptom / symptombelirti
  12semptomatik tedavi / symptomatic therapybelirtilere yönelik tedavi
  13sendrom / syndromeSendrom (bulgu ve belirtiler)
  14senkop / Syncopebayılma
  15sensitif / sensitiveduyarlı
  16sensitivite / sensitivyduyarlılık
  17septisemi / septicemiaBakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık
  18Serebellum, beyincik / cerebellumbeyincik
  19serebrospinal sıvı / cerebrospinal fluidbeyin omurilik sıvısı (BOS)
  20serebrovasküler / cerebrovascularbeyin damarları ile ilgili
  21serebrovasküler olay / cerebrovascular accidentbeyin damarları ile ilgili olay
  22serebrum / cerebrumbeyin
  23serotonin sendromu / Serotonin syndromeaşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu
  24sersemlik / dizzinessSersemlik,
  25serviks / cervixrahim ağzı
  26servisit / cervicitisRahim ağzı iltihabı
  27sifiliz / syphilisFrengi, bel soğukluğu
  28siklus / cycledöngü
  29Sindirim güçlüğü / indigestionSindirim güçlüğü
  30sinuzit / sinusitisYüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
  31sistemik / systemicgenel, yaygın, tüm vücudu etkileyen
  32sistit / cystitisidrar kesesi (mesane) iltihabı
  33sitotoksik / cytotoxichücre öldürücü
  34şizofreni / schizophreniaŞizofreni (Bir tür psikiyatrik hastalık)
  35Skar, nedbe / scarnedbe, iyileşme dokusu
  36solid / solidSolid, katı
  37somnolans / somnolenceUykululuk hali
  38Sosyal anksiyete bozukluğu / Social anxiety disorderKaygı nedeniyle toplumsal faaliyetlerden kaçınmak, içine kapanıklılık hali
  39Spazm / spasmKasılma
  40spesifik / specificÖzgül
  41split-virüs aşısı / split-virus vaccine subunit vaccine, subvirion vaccine,split-virüs aşısı (bir tür aşı)
  42Sporotrikozis/ Schenck hastalığı / Sporotrichosis, Schenckii s diseaseUzun süreli bir çeşit mantar hastalığı
  43St. John"s Wort bitkisi / St. John s WortSarı kantaron ya da yara otu
  44stabilite / stabilitydayanıklılık
  45stenoz / stenosisDarlık, daralma
  46Stevens-Johnson sendromu / Eritema multiforme majör / Stevens Johnson syndrome / erythema multiforme exudativumCiltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap
  47stimulan / stimulantuyaran, uyarıcı
  48Stimülasyon, uyarma / stimulationuyarma
  49Stomatit / stomatitisağız içinde iltihap
  50stres / stressstres, gerilim
  51su zehirlenmesi / water intoxicationsu zehirlenmesi
  52subkütan / subcutaneousderialtına
  53sublingual / sublingualdilaltına
  54Substernal ağrı / Substernal paingöğüs kemiğindeki ağrı
  55süperenfeksiyon / superinfectionherhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması
  56Supozituvar / suppositoryFitil
  57süpresyon / supressionbaskılama
  58sürveyans / surveillancegözetim
  59süspansiyon / suspensionSüspansiyon ( katı-sıvı karışımı)
  60sütür / suturedikiş
  61Şuur, bilinç / consciousnessbilinç
  Seçtiğiniz S harfinden toplam 61 kayıt bulundu.