TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
hematom / hematoma
Bölgesel kan birikmesi (hematom)
 kalp yetmezliği / cardiac failure/heart failure
kalp yetmezliği
 kandidemi / Candidemia
kanda kandida türü mantarlara ait hücrelerin bulunması durumu
 kandidiyaz / Candidiasis
kandidiyaz (Bir tür mantar hastalığı)
 kandidüri / Candiduria
idrarda kandida cinsi mantar bulunması
 kantitatif / quantitive
miktarla ilgili
 kantite / quantity
miktar
 kardiyak / cardiac
kalbe ait, kalple ilgili
 kaşınma / itching
kaşınma
 katarakt / cataract
Göze perde inmesi
 kazanılmış / acquired
kazanılmış
 keçelenme / numbnesss
Keçelenme
 Kemoterapi /
Kanserde ilaç tedavisi
 keratit / keratitis
gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
 kırıklık / malaise
kırgınlık, halsizlik
 kistik fibroz / cystic fibrosis,
Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık
 klasifikasyon / classification
sınıflandırma
 Klerens / Clearance
Temizlenme
 klorür / chloride
klorür
 Koagülasyon / coagulation
Kanın pıhtılaşması
 Kognitif bozukluk / Cognitive disorder
Zihinsel işlevlerde bozukluk
 kolelitiyazis / cholelithiasis
Safra kesesi taşı
 kolesistit / cholecystitis
safra kesesi iltihabı
 kolestatik sarılık / cholestatic icterus
safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık
 kolestaz / cholestasis
Safra akışının yavaşlaması veya durması
 kolit / colitis
Kalın bağırsak iltihabı
 kombinasyon / combination
birlikte kullanım
 kombine / combined
birleşik
 komorbidite / comorbidity
iki hastalığın beraber bulunması
 kompartıman / comparment
bölme
 kompensatuvar / compensatory
dengeleyici
 komplikasyon / complication
hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar
 kompozisyon / composition
Bileşim
 kondüksiyon / conduction
iletim
 konfüzyon / confusion
Zihin karışıklığı
 konjenital / congenital
Doğumsal, doğuştan
 konjestif kalp yetersizliği / congestive heart failure
Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık
 konjonktivit / conjunctivitis
Bir çeşit göz iltihabı
 konstipasyon / constipation
kabızlık
 Kontakt dermatiti / contact dermatitis
temasla ortaya çıkan deri hastalığı
 kontaminasyon / contamination
bulaşma
 kontraksiyon / contraction
kasılma
 kontrendikasyon / contrindication
kullanılmaması gerekli durum
 koordinasyon / coordination
Uyum, eşgüdüm
 koroner arter hastalığı / coronary artery disease
damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması
 kreatinin / creatinine (Cr)
Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde
 kriptokokkoz / Cryptococcosis
Kriptokokkoz (Bir tür mantar hastalığı)
 kromatopsi /
Farklı renk tonlarını ayırt edememe
 kromomikoz / Chromomycosis
Kromomikoz(Bir tür mantar hastalığı)
 kronik / chronic
Süregelen, uzun süren
 kuadrivalen / quadrivalent, tetravalent
dört değerliğe sahip
 Kulak çınlaması / tinnitus
Kulak çınlaması
 Kuru keratokonjunktivitit / keratoconjunctivitis sicca
kuru göz
 kütanöz / cutaneous
deriyle ilgili