Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1obsesif kompalsif bozukluk (OKB) / obsessive compulsive disorderTakıntılı davranışlar
  2öfori / euphorianeşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması
  3olası, muhtemel / possibleOlası, muhtemel
  4olasılık / probabilityihtimal, olasılık
  5Olasılıkla, muhtemelen / possiblyOlasılıkla, muhtemelen
  6onikomikozis / onychomycosisTırnaklardaki mantar hastalığı
  7onkojenik / oncogenictümör oluşumuna yol açan
  8opalesan / opalescentsaydam olmama
  9opioit / opioidAfyon benzeri
  10orak hücreli anemi / sickle cell anemiaorak hücreli anemi (bir tür kansızlık)
  11oral / oralağızdan, ağız yoluyla
  12oral damla / oral dropsağız yoluyla alınan damla
  13orijin / originköken, kaynak
  14orofaringeal / oropharyngealağız ve yutağa ait
  15osteoartrit / osteoarthritiskireçlenme
  16osteomiyelit / osteomyelitiskemik iltihabı
  17otoimmün / otoimmuneotoimmün (Vücudun kendi hücrelerine karşı antikor oluşturma durumu)
  18ovaryum / ovariumyumurtalık
  19ovum / ovumyumurta
  20özofajit / esophagitisyemek borusu iltihabı
  Seçtiğiniz O harfinden toplam 20 kayıt bulundu.