Üretmenin Gücüyle Sağlıklı Günlere
Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KanunPaz
05 Aralık 2018 Tarih ve 30616 Sayılı Resmi Gazete Ecza
K.No:4-Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı K. (G.21.11.2023)Sal
15 Temmuz 2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar (G. 23.02.2024)Cum
10 Şubat 2018 Tarih ve 30328 Sayılı Resmi Gazete Fiyat
Sınai Mülkiyet KanunuSal
10 Ocak 2017 Tarih ve 29944 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KanunSal
26 Kasım 2014 Tarih ve 29187 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunPzt
18 Ocak 2014 Tarih ve 28886 Sayılı Resmi Gazete Ecza
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararSal
24 Mart 2012 Tarih ve 28243 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname - KHK/663 (G. 18.01.2014)Sal
02 Kasım 2011 Tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokol"ün Onaylanması Hakkında KararSal
11 Haziran 2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazete Lab., Klinik, Ar-Ge
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KanunSal
26 Nisan 2011 Tarih ve 27916 Sayılı Resmi Gazete Lab., Klinik, Ar-Ge
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem KanunuSal
11 Haziran 2010 Tarih ve 5996 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunPzt
05 Aralık 2008 Tarih ve 27075 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Oripavine (6, 7, 8, 14-Tetradehydro-4,5a-epoxy-6-methoxy-17-methyl-morphinan-3-ol ya da 3-O-demethyl-thebaine) isimli...Pzt
10 Mayıs 2008 Tarih ve 26872 Sayılı Resmi Gazete Kontole Tabi, Uyuşturucu, Psikotrop
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 5754 )Pzt
08 Mayıs 2008 Tarih ve 26870 Sayılı Resmi Gazete SGK, SUT
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Güncelleme: 18.06.2014)Sal
12 Mart 2008 Tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazete Lab., Klinik, Ar-Ge
Kan ve Kan Ürünleri KanunuPzt
02 Mayıs 2007 Tarih ve 26510 Sayılı Resmi Gazete Kan
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / 5510 - (Güncelleme 18.05.2017)Pzt
16 Haziran 2006 Tarih ve 26200 Sayılı Resmi Gazete SGK, SUT
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 5655 )Pzt
20 Mayıs 2005 Tarih ve 26527 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Kozmetik KanunuPzt
30 Mart 2005 Tarih ve 25771 Sayılı Resmi Gazete Kozmetik
Türk Kodeksi Hakkında Karar - Karar Sayısı : 2004/6451Pzt
21 Ekim 2004 Tarih ve 25620 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Güncelleme 18.01.2014)Pzt
07 Mayıs 1987 Tarih ve 19461 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun - 6197 (G. 14.11.2014)Sal
24 Aralık 1953 Tarih ve 8591 Sayılı Resmi Gazete Ecza
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 2313 (G. 31.05.2012)Sal
24 Haziran 1933 Tarih ve 2435 Sayılı Resmi Gazete Kontole Tabi, Uyuşturucu, Psikotrop
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu (G. 01.03.2024)Cum
26 Mayıs 1928 Tarih ve 898 Sayılı Resmi Gazete Ecza
Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun / 984 (Değişiklik 18.01.2014)Pzt
12 Mart 1927 Tarih ve 574 Sayılı Resmi Gazete Ecza
Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma YönetmeliğiSal
08 Temmuz 2023 Tarih ve 32242 Sayılı Resmi Gazete Ruhsat
Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında YönetmelikCmt
13 Haziran 2023 Tarih ve 32220 Sayılı Resmi Gazete Ruhsat
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Piyasa Kontrolü YönetmeliğiPzt
01 Haziran 2023 Tarih ve 32208 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Ulusal Seri Serbest Bırakma YönetmeliğiPzt
01 Haziran 2023 Tarih ve 32208 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında YönetmelikPer
27 Mayıs 2023 Tarih ve 32203 Sayılı Resmi Gazete Lab., Klinik, Ar-Ge
İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma YönetmeliğiPer
27 Mayıs 2023 Tarih ve 32203 Sayılı Resmi Gazete Ruhsat
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma YönetmeliğiPzt
03 Şubat 2023 Tarih ve 32093 Sayılı Resmi Gazete Ruhsat
Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği (G. 3/6/2023)Sal
03 Şubat 2023 Tarih ve 32093 Sayılı Resmi Gazete Ruhsat
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme YönetmeliğiSal
25 Ağustos 2022 Tarih ve 31934 Sayılı Resmi Gazete SGK, SUT
Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik (G. 1/6/2023)Sal
15 Haziran 2022 Tarih ve 31867 Sayılı Resmi Gazete Ecza
Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik (G.26.12.2023)Per
18 Aralık 2021 Tarih ve 31693 Sayılı Resmi Gazete Ruhsat
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği (G. 26/12/2023)Çar
11 Aralık 2021 Tarih ve 31686 Sayılı Resmi Gazete Ruhsat
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (G.29.07.2022)Pzt
02 Haziran 2021 Tarih ve 31499 Sayılı Resmi Gazete Tıbbi Cihaz
İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz YönetmeliğiPzt
02 Haziran 2021 Tarih ve 31499 Sayılı Resmi Gazete Tıbbi Cihaz
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikSal
04 Temmuz 2019 Tarih ve 30821 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikÇar
22 Aralık 2017 Tarih ve 30278 Sayılı Resmi Gazete Ruhsat
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği (G.10.06.2022)Çar
21 Ekim 2017 Tarih ve 30217 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi YönetmeliğiPzt
25 Nisan 2017 Tarih ve 30048 Sayılı Resmi Gazete ITS ( İlaç Takip Sistemi ), Ambalaj
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim YönetmeliğiCum
10 Ağustos 2016 Tarih ve 29797 Sayılı Resmi Gazete Lab., Klinik, Ar-Ge
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin YönetmelikÇar
26 Mart 2016 Tarih ve 29665 Sayılı Resmi Gazete SGK, SUT
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme YönetmeliğiÇar
10 Şubat 2016 Tarih ve 29620 Sayılı Resmi Gazete SGK, SUT
Geri Çekme YönetmeliğiPzt
19 Kasım 2015 Tarih ve 29537 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında YönetmelikCum
03 Temmuz 2015 Tarih ve 29405 Sayılı Resmi Gazete Tanıtım
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında YönetmelikPzt
01 Temmuz 2015 Tarih ve 29403 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair YönetmelikPzt
27 Haziran 2015 Tarih ve 29399 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik (G. 10/9/2021)Cum
25 Haziran 2015 Tarih ve 29397 Sayılı Resmi Gazete Tıbbi Cihaz
Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair YönetmelikPzt
22 Mayıs 2014 Tarih ve 29007 Sayılı Resmi Gazete Ecza
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği (G. 26.05.2023)Cum
15 Mayıs 2014 Tarih ve 29001 Sayılı Resmi Gazete Tıbbi Cihaz
İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik (G. 21/07/2022)Cum
15 Nisan 2014 Tarih ve 28973 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik (G. 31.12.2020)Cum
12 Nisan 2014 Tarih ve 28970 Sayılı Resmi Gazete Ecza
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç Ve Dış Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (G. 14.11.2021)Sal
30 Ekim 2011 Tarih ve 28100 Sayılı Resmi Gazete Kontole Tabi, Uyuşturucu, Psikotrop
Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiSal
24 Ağustos 2011 Tarih ve 28035 Sayılı Resmi Gazete ITS ( İlaç Takip Sistemi ), Ambalaj
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında YönetmelikSal
09 Mart 2010 Tarih ve 27516 Sayılı Resmi Gazete Lab., Klinik, Ar-Ge
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (G. 12.03.2020)Sal
31 Aralık 2009 Tarih ve 27449 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların sınıflandırılması, Ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında yönetmelikSal
26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı Resmi Gazete ITS ( İlaç Takip Sistemi ), Ambalaj
Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği (Güncelleme 04.12.2009)Sal
04 Aralık 2008 Tarih ve 27074 Sayılı Resmi Gazete Kan
Çevre Denetimi YönetmeliğiPzt
21 Kasım 2008 Tarih ve 27061 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri YönetmeliğiSal
28 Ağustos 2008 Tarih ve 26981 Sayılı Resmi Gazete SGK, SUT
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (G. 10.02.2016)Pzt
23 Ağustos 2008 Tarih ve 26976 Sayılı Resmi Gazete Fiyat
Çevresel Etki Değerlendirme YönetmeliğiSal
17 Temmuz 2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin YönetmelikSal
05 Temmuz 2008 Tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazete ITS ( İlaç Takip Sistemi ), Ambalaj
Sağlık Bakanlığınca yapılacak piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik Yapılmasına dair yönetmelikPzt
05 Nisan 2008 Tarih ve 26838 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Kozmetik Yönetmeliği [ Tüm değişiklikler ile - RG-15/7/2015-29417 2.mükerrer ]Sal
23 Mayıs 2005 Tarih ve 25823 Sayılı Resmi Gazete Kozmetik
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair YönetmelikPzt
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında YönetmelikPzt
16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazete Kontole Tabi, Uyuşturucu, Psikotrop
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/4)Sal
31 Aralık 2023 Tarih ve 32416 Sayılı Resmi Gazete İthalat, İhracat, Dış Ticaret
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/20)Sal
31 Aralık 2023 Tarih ve 32416 Sayılı Resmi Gazete İthalat, İhracat, Dış Ticaret
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/16)Sal
31 Aralık 2023 Tarih ve 32416 Sayılı Resmi Gazete İthalat, İhracat, Dış Ticaret
İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında TebliğSal
25 Nisan 2022 Tarih ve 31820 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ (G.31.12.2022)Pzt
29 Eylül 2017 Tarih ve 30195 Sayılı Resmi Gazete Fiyat
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) - Güncelleme 09.05.2024Cum
24 Mart 2013 Tarih ve 28597 Sayılı Resmi Gazete SGK, SUT
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117)Sal
14 Nisan 2012 Tarih ve 28264 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/12)Pzt
29 Aralık 2010 Tarih ve 27800 Sayılı Resmi Gazete Kozmetik
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)Sal
07 Temmuz 2009 Tarih ve 27281 Sayılı Resmi Gazete Lab., Klinik, Ar-Ge
Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/27)Pzt
11 Mayıs 2008 Tarih ve 26873 Sayılı Resmi Gazete Lab., Klinik, Ar-Ge
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ( Seri No: 2 )Pzt
22 Nisan 2008 Tarih ve 26855 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğPzt
18 Nisan 2008 Tarih ve 26851 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği 2006 / 40Pzt
23 Ağustos 2006 Tarih ve 26268 Sayılı Resmi Gazete Diğer
Beşeri ve Veteriner Tıbbi Ürünlerde Kullanılan Renklendiricilerle İlgili TebliğPzt
18 Ocak 2005 Tarih ve 25704 Sayılı Resmi Gazete İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Yurt Dışından İlaç Temini KılavuzuPzt
17 Nisan 2024 İthalat, İhracat, Dış Ticaret
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İİÜ (GMP) Kılavuzunun GüncellenmesiPer
27 Mart 2024 İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
TİTCK Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin KılavuzPzt
18 Mart 2024 Lab., Klinik, Ar-Ge
İlaç Denetim Dairesi İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) Kapsamında Değerlendirilen Yerler İçin Başvuru KılavuzuÇar
13 Mart 2024 İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Başvurularının Takvimlendirme Süreçlerine İlişkin KılavuzPer
27 Şubat 2024 Ruhsat
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yürütülecek Test, Kontrol ve Kalibrasyon Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz (Versiyon No:2)Çar
21 Şubat 2024 Tıbbi Cihaz
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul Ve EsaslarSal
22 Ocak 2024 SGK, SUT
Ecza Ticarethanesi Haricinde Yapılacak İhracat Koşullarına İlişkin KılavuzPaz
29 Aralık 2023 İthalat, İhracat, Dış Ticaret
Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında KılavuzCum
15 Kasım 2023 Farmakovijilans
Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usûl ve Esaslarına İlişkin KılavuzCmt
11 Ekim 2023 Ruhsat
Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerde Yeniden Ruhsat Düzenlenmesini Gerektiren Hallere İlişkin KılavuzSal
10 Ekim 2023 Ruhsat
Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri ve Yapılacak Müracaatlara Dair KılavuzCum
05 Ekim 2023 İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri Ve Kullanma Talimatına, Okunabilirliklerine ve Yardımcı Maddelere İlişkin KılavuzCum
03 Ekim 2023 ITS ( İlaç Takip Sistemi ), Ambalaj
Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair KılavuzSal
18 Eylül 2023 İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Gözlemsel Çalışmalarına İlişkin KılavuzCum
03 Ağustos 2023 Lab., Klinik, Ar-Ge
Tıbbi Cihazları ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme ve Geri Çağırma KılavuzuÇar
14 Temmuz 2023 Tıbbi Cihaz
Ortak Pazarlanan Beşeri Tıbbi Ürünlere İlişkin KılavuzÇar
17 Şubat 2023 Ruhsat
Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Varyasyonlarındaki Stabilite Testlerine İlişkin KılavuzPzt
17 Şubat 2023 Ruhsat
Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzu (G. 17.05.2023)Pzt
23 Ocak 2023 Ruhsat
İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı KılavuzuSal
19 Ocak 2023 Lab., Klinik, Ar-Ge
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Sürecine İlişkin Güven Uygulamaları KılavuzuÇar
26 Eylül 2022 Ruhsat
Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu R02Cum
24 Eylül 2022 İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarının Yürütüldüğü Merkezler Hakkında KılavuzPzt
20 Eylül 2022 İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma ve Ruhsat Sonrası İşlemlerinde İyi Değerlendirme Uygulamalarının İlkeleri ve Süreçleri Hakkında KılavuzCum
15 Eylül 2022 Ruhsat
Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönergePer
24 Ağustos 2022 Diğer
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bilimsel Toplantı ve Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru KılavuzuÇar
11 Ağustos 2022 Tanıtım
İstisnai Durumlardaki Klinik Araştırmaların Değerlendirilmesine İlişkin KılavuzCum
11 Ağustos 2022 Lab., Klinik, Ar-Ge
Beşeri Tıbbi Ürünler İçin İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) KılavuzuÇar
08 Ağustos 2022 İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliğinin İncelenmesi Hakkında KılavuzCmt
28 Nisan 2022 Ruhsat
Çeşitleme Başvuruları ile Varyasyon Başvurularının Sınıflandırılmasına Dair Kılavuz (G. 26/2/2024)Per
14 Nisan 2022 Ruhsat
İyi Dağıtım Uygulamaları Denetimlerine İlişkin Kılavuz (G. 27.02.2024)Çar
15 Şubat 2022 İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair KılavuzPer
21 Ocak 2022 Ruhsat
Farmasötik Ürün Sertifikası, Serbest Satış Sertifikası ve Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin KılavuzPzt
11 Ocak 2022 Ruhsat
Sahte, Kaçak veya Yasal Tedarik Zinciri Dışına Çıkmış İlaçlar Hakkında KılavuzCum
04 Ocak 2022 Diğer
Geri Çekme KılavuzuPzt
17 Aralık 2021 İmalathane, Güvenlik, Sınıflandırma
Biyobenzer Tıbbi Ürünler Hakkında KılavuzPer
14 Eylül 2021 Diğer
Bedelsiz Tanıtım Numunesi Dağıtımı ve Basın Duyurusu Başvuru KılavuzuÇar
03 Eylül 2021 Tanıtım
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Elektronik Bilimsel Toplantı Ve Elektronik Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru KılavuzuSal
12 Mart 2021 Tanıtım
Acil Kullanım Onayı Başvurusu ve Değerlendirmesi Hakkında KılavuzCum
13 Ocak 2021 Ruhsat
İyi Klinik Uygulamaları KılavuzuCum
19 Aralık 2020 Lab., Klinik, Ar-Ge
Beşeri Aşıların Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin KılavuzSal
06 Ekim 2020 Lab., Klinik, Ar-Ge
Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi EsaslarıCum
04 Haziran 2020 Lab., Klinik, Ar-Ge
Farmakovijilans Denetim KılavuzuÇar
27 Haziran 2019 Diğer
Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve EsaslarSal
10 Haziran 2019 SGK, SUT
Tip Ia Ve Tip Ib Bildirimleri İçin Dosya Şartları Üzerine KılavuzSal
23 Ocak 2019 Lab., Klinik, Ar-Ge
Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod ve Karekod Uygulama KılavuzuSal
18 Ekim 2017 ITS ( İlaç Takip Sistemi ), Ambalaj
Fiyat Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 2016Pzt
17 Şubat 2016 Fiyat
CTD KılavuzuSal
10 Nisan 2015 Ruhsat
Kısa Ürün Bilgisine İlişkin KılavuzPzt
10 Nisan 2015 Ruhsat
Akılcı İlaç Kullanımı Oturumları Hakkında KılavuzPzt
14 Mayıs 2012 Tanıtım
Mümessil Ecza Depoları Uygulamaları Kılavuzu (Güncelleme 06.10.2010)Pzt
22 Ocak 2009 Ecza
OECD İyi Laboratuar Uygulamaları İlkeleriPzt
29 Ocak 1998 Lab., Klinik, Ar-Ge