Kanun ve Kararlar
10.01.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete
Sınai Mülkiyet Kanunu
02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
20.05.2005 tarih ve 26527 sayılı Resmi Gazete
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 5655 )
30.03.2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazete
Kozmetik Kanunu
21.10.2004 tarih ve 25620 sayılı Resmi Gazete
Türk Kodeksi Hakkında Karar - Karar Sayısı : 2004/6451
07.05.1987 tarih ve 19461 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Güncelleme 18.01.2014)
24.12.1953 tarih ve 8591 sayılı Resmi Gazete
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun - 6197 (G. 14.11.2014)
26.05.1928 tarih ve 898 sayılı Resmi Gazete
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu (G. 18.01.2014)
Yönetmelikler
08.07.2023 tarih ve 32242 sayılı Resmi Gazete
Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
13.06.2023 tarih ve 32220 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik
01.06.2023 tarih ve 32208 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Piyasa Kontrolü Yönetmeliği
01.06.2023 tarih ve 32208 sayılı Resmi Gazete
Ulusal Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği
27.05.2023 tarih ve 32203 sayılı Resmi Gazete
İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
03.02.2023 tarih ve 32093 sayılı Resmi Gazete
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
03.02.2023 tarih ve 32093 sayılı Resmi Gazete
Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği (G. 3/6/2023)
25.08.2022 tarih ve 31934 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
18.12.2021 tarih ve 31693 sayılı Resmi Gazete
Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik
11.12.2021 tarih ve 31686 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği (G. 27/5/2023)
02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (G.29.07.2022)
02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete
İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
21.10.2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği (G.10.06.2022)
19.11.2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete
Geri Çekme Yönetmeliği
15.04.2014 tarih ve 28973 sayılı Resmi Gazete
İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik (G. 21/07/2022)
12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik (G. 31.12.2020)
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (G. 12.03.2020)
04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete
Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği (Güncelleme 04.12.2009)
21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete
Çevre Denetimi Yönetmeliği
28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik
16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete
Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik
Tebliğler
14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117)
18.04.2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
23.08.2006 tarih ve 26268 sayılı Resmi Gazete
Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği 2006 / 40
Kılavuzlar
10.04.2015