TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Kamu fiyatı : Bir ilacın perakende satış fiyatına, perakende satış fiyatı olmayan ilacın ise KDV dahil depocu satış fiyatına/KDV dahil eczacı satış fiyatına kamu kurum iskontosu uygulandıktan sonra oluşan fiyat
 Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
 Web servisi
Web servisleri web ortamında yayınlanabilen, aranıp bulunabilen ve çağrılarak erişilebilen modüler uygulama fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonlarla değişik kurumsal iş süreçleri gerçekleştirilmektedir. İTS süreçlerinde de web servisleri yazılımların konuşturulması ve veri aktarılması için kullanılmaktadır. Web servisleri web sayfalarından farklıdır.
 Kaynak: İEGM
 Web tabanlı toplantı
Ağ üzerinden izlenebilen çevrimiçi seminer, video konferans
 Kaynak: Tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında Gerçekleştirilecek bilimsel toplantı ve eğitsel faaliyetlere İlişkin kılavuz (27.04.2020)
 WHO (DSÖ)
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)
 Kaynak: Ulusal Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği / R.G. No: 32208
 WHO TRS
World Health Organization Technical Report Series – DSÖ Teknik Rapor Serileri
 Kaynak: Seri Serbest Bırakma Kılavuzu / R.G. No: 20220211