TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
glokom / glaucoma
göz içi basıncının artması
 bağırsak / intestines
bağırsak
 bakteremi / bacteremia
Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi.
 balanit / balanitis
penis baş bölgesi iltihabı
 baseline / baseline
başlangıç düzeyi
 batın / abdomen
karın
 baz(al) / basal
temel; alt; tabana yakın veya tabanda
 beher / every
her bir (tablet)
 benign / benign
iyi huylu, selim
 Beyaz ırk / Caucasian
beyaz ırk
 bilateral / bilateral
iki taraflı
 biliyer / biliary
safra(yla ilgili)
 bipolar bozukluk / bipolar disorder
Bipolar bozukluk, (Ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler)
 biyopsi / biopsy
(teşhis koymak amacıyla) doku örneği almak
 blastomikoz / Blastomycosis
blastomikoz (Bir tür mantar hastalığı)
 blefarit / blepharitis
blefarit (Göz kapağı kenarındaki yağ bezelerinin iltihabı)
 bölgesel / regional
Bölgesel
 bolus / bolus
bir defada verme
 Bozukluk / Impairment
bozukluk
 bradikardi / bradycardia
kalp atımının yavaşlaması
 Bronkodilatasyon / bronchodilatation
solunum yolunun genişlemesi
 bronkodilatör / bronchodilator
solunum yolu genişletici
 bronkokonstriksiyon, bronkospazm / bronchoconstriction, bronchospasm
Bronşların daralması, bronşların spazmı
 Bronkokonstriktör / bronchoconstrictor
solunum yolunu daraltıcı
 bronşiektazi / bronchiectasia, bronchiectasis
Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi
 bronşit / bronchitis
bronş iltihabı
 bül / bulla, bleb, blister
sıvı dolu kabarcık
 bulanık / turbid
bulanık
 bursit / bursitis
eklem çevresindeki keselerin iltihabı