TİTCK Tarafından Ruhsat Düzenlenen Beşeri Tıbbi Ürün Adedi
Sene Ruhsat
Adedi
Ruhsat
İptali
Ruhsat
GBTÜ
201197100
201298100
201388300
201478000
201567900
2016640150
20176992680
20185522388
20195012423
202019171
20214091707
202261413420
20234213281
Resmi Gazete, TİSD Analizi