Eczacılık ürünleri-
Pharmaceutical products
2020
2021
2022
İhracat
1.825.627
1.905.033
1.898.869
İthalat
4.958.092
6.874.839
4.559.581
İhracatın İthalatı Karşılama oranı
%36,82
%27,71
%41,65
Toplam ihracat içindeki İLAÇ PAYI
%1,08
%0,85
%0,75
Toplam ithalat içindeki İLAÇ PAYI
%2,26
%2,53
%1,25
2022 Yılı verilerine göre, Toplam ihracat içerisindeki Eczacılık ürünlerinin payı %0,75 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı verileri incelendiğinde bu oranın %0,85 olduğu görülmektedir.

2022 Yılı verilerine göre, Toplam İthalat içerisindeki Eczacılık ürünlerinin payı %1,25 olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yıl (2021) İhracat rakamı ile 2022 yılı İhracat rakamı karşılaştırıldığında Eczacılık ürünleri ihracatında -%0,32 oranında azalma gözlenmektedir.

Bir önceki yıl İthalat (2021) rakamı ile son 2022 yılı rakamı karşılaştırıldığında Eczacılık ürünleri ithalatında -%33,68 oranında azalma gerçekleşmiştir.

 TÜİK, TİSD Analizi