28.Ocak.2023
Yönetmelikler
  11.12.2021 tarih ve 31686 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği (G. 14/12/2022)
  25.08.2022 tarih ve 31934 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
  15.04.2014 tarih ve 28973 sayılı Resmi Gazete
İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik (G. 21/07/2022)
Tebliğler