TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Distribütör : Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin satışını yapmak üzere yurtdışından ve/veya serbest bölgeden getiren, ancak gümrük işlemlerini kendisi yapmayıp gümrükte operatöre devir etmek suretiyle satışını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişi
 Kaynak: Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik
 QRA
Kantitatif risk analizi
 Kaynak: Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz