10 Ocak 2017 SALI Resmi Gazete - Sayı : 29944
KANUN
SINAİ MÜLKİYET KANUNU
Kanun No. 6769
Kabul Tarihi:22/12/2016

...
İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı
Patent hakkının kapsamı ve sınırları
MADDE 85-
(3) Aşağıda sayılan fiiller patentin sağladığı hakkın kapsamı dışındadır:
c) İlaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dâhil olmak üzere, patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.
ç) Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların seri üretim olmadan hazırlanarak kullanılması ve bu şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller.
...

//Kanunun tamamı için eki indiriniz...//