Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK)
İlaç Firmalarının Dikkatine


06.03.2015 tarihinde yayımlanan “Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimi İçin Yapılacak Müracaata Dair Kılavuz” güncellenmiştir. Bundan böyle Kurumumuza yapılacak olan GMP denetim başvurularının ekte bulunan kılavuza göre yapılması gerekmektedir.

İlgili kılavuz ektedir.
İlgililere önemle duyurulur
İlaç Denetim Daire Başkanlığı

http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3234