14 Nisan 2012 Cumartesi Tarih ve 28264 sayılı ResmiGazete'de Maliye Bakanlığınca yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

tebliğin tamamı için ekleri indiriniz...