13 Haziran 2010 Tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ektedir.