10 Mayıs 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26872

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13538

          Oripavine (6, 7, 8, 14-Tetradehydro-4,5a-epoxy-6-methoxy-17-methyl-morphinan-3-ol ya da 3-O-demethyl-thebaine) isimli maddenin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 31/3/2008 tarihli ve 21839 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 11/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           H. YAZICI                                      H. YAZICI                                       N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

            M. AYDIN                                     K. TÜZMEN                                  N. ÇUBUKÇU                              M. H.GÜLER

     Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.

     M. S. YAZICIOĞLU                             M. A. ŞAHİN                                 M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY

       Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

         A. BABACAN                                K. UNAKITAN                                    H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                           Millî Eğitim Bakanı            Bayındırlık ve İskân Bakanı

           R. AKDAĞ                                     F. N. ÖZAK                                    M. M. EKER                                   F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.                Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

     M. Z. ÇAĞLAYAN                              M. H.GÜLER                                    E. GÜNAY                                 N.ÇUBUKÇU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Kültür ve Turizm Bakanı       Çevre ve Orman Bakanı V.