Ana sayfa Üyelerimiz, Tarihçe, Yön. Krl., Den. Krl. Sektörel Bilgiler Mevzuat, Resmi Gazete, Sağ.Bkn. Kararları Sirküler, duyurular, anketler, İlaç Fiyat Geçmişi, ara ürünler v.s. İletişim, Ulaşım Bilgileri English
29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA BİLDİRİM ESASLARINI DÜZENLEYEN DIŞ
TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/12)

MADDE 1 –(1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 ( 2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 
SUT EK-4/A (B)
Geri Ödemede Kayıtlı İlaç Ara
 


Güncelleme 03.05.2018  
 
   
Faydalı Linkler
 
Aktif Ziyaretçi :  46
Toplam Ziyaretçi :  2.241.113
IP Adresiniz :  54.162.253.34
22 Mayıs 2018 Salı -