Ana sayfa Üyelerimiz, Tarihçe, Yön. Krl., Den. Krl. Sektörel Bilgiler Mevzuat, Resmi Gazete, Sağ.Bkn. Kararları Sirküler, duyurular, anketler, İlaç Fiyat Geçmişi, ara ürünler v.s. İletişim, Ulaşım Bilgileri English
Kanun, Karar, Yönetmelik, Tebliğ  
 
Yönetmelikler 
 22.12.2017 tarih ve 30278 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 21.10.2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği
 25.04.2017 tarih ve 30048 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği
 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
 26.03.2016 tarih ve 29665 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik
 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği
 19.11.2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete
Geri Çekme Yönetmeliği
 03.07.2015 tarih ve 29405 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
 01.07.2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazete
Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
 25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik
 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik
 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği (G. 25.07.2015)
 15.04.2014 tarih ve 28973 sayılı Resmi Gazete
İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik (Kılavuzlar ektedir)
 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik (G. 29.06.2019)
 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı Resmi Gazete
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (G. 13.09.2015)
 30.10.2011 tarih ve 28100 sayılı Resmi Gazete
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç Ve Dış Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (G. 16.03.2015)
 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği
 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazete
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (G. 12.03.2014)
 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete
Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların sınıflandırılması, Ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında yönetmelik
 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete
Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği (Güncelleme 04.12.2009)
 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete
Çevre Denetimi Yönetmeliği
 28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
 23.08.2008 tarih ve 26976 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (G. 10.02.2016)
 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 05.04.2008 tarih ve 26838 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Bakanlığınca yapılacak piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik
 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete
Kozmetik Yönetmeliği [ Tüm değişiklikler ile - RG-15/7/2015-29417 2.mükerrer ]
 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete
Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik [Tüm değişiklikler ile 16.09.2009]
 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik
 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (G. 15.03.2016)
 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği [Tüm değişiklikler ile - 31.08.2019]
 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete
Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik
 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Resmi Gazete
Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik [ G. 31.07.2015 ]

Yönetmelikler | Kanun ve Kararlar | Kılavuzlar
Tebliğler 
 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)
 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/20)
 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16)
 29.09.2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) - Güncelleme 09.05.2020
 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117)
 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete
Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/12)
 07.07.2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)
 11.05.2008 tarih ve 26873 sayılı Resmi Gazete
Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/27)
 22.04.2008 tarih ve 26855 sayılı Resmi Gazete
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ( Seri No: 2 )
 18.04.2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 23.08.2006 tarih ve 26268 sayılı Resmi Gazete
Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği 2006 / 40
 18.01.2005 tarih ve 25704 sayılı Resmi Gazete
Beşeri ve Veteriner Tıbbi Ürünlerde Kullanılan Renklendiricilerle İlgili Tebliğ

Yönetmelikler | Tebliğler | Kılavuzlar
Kanun ve Kararlar 
 05.12.2018 tarih ve 30616 sayılı Resmi Gazete
Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete
Kararname Numarası: 4 - Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (G.13.09.2019)
 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar (G. 14.02.2019)
 10.01.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete
Sınai Mülkiyet Kanunu
 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 24.03.2012 tarih ve 28243 sayılı Resmi Gazete
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname - KHK/663 (G. 18.01.2014)
 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete
Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar
 26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Resmi Gazete
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete
Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 10.05.2008 tarih ve 26872 sayılı Resmi Gazete
Oripavine (6, 7, 8, 14-Tetradehydro-4,5a-epoxy-6-methoxy-17-methyl-morphinan-3-ol ya da 3-O-demethyl-thebaine) isimli...
 08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 5754 )
 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Güncelleme: 18.06.2014)
 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / 5510 - (Güncelleme 18.05.2017)
 20.05.2005 tarih ve 26527 sayılı Resmi Gazete
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 5655 )
 30.03.2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazete
Kozmetik Kanunu
 21.10.2004 tarih ve 25620 sayılı Resmi Gazete
Türk Kodeksi Hakkında Karar - Karar Sayısı : 2004/6451
 07.05.1987 tarih ve 19461 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Güncelleme 18.01.2014)
 24.12.1953 tarih ve 8591 sayılı Resmi Gazete
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun - 6197 (G. 14.11.2014)
 24.06.1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 2313 (G. 31.05.2012)
 26.05.1928 tarih ve 898 sayılı Resmi Gazete
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu (G. 18.01.2014)
 12.03.1927 tarih ve 574 sayılı Resmi Gazete
Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun / 984 (Değişiklik 18.01.2014)

Yönetmelikler | Tebliğler | Kanun ve Kararlar
Kılavuzlar 
18.04.2020 / Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri Ve Kullanma Talimatına, Okunabilirliklerine ve Yardımcı Maddelere İlişkin Kılavuz
27.06.2019 / Farmakovijilans Denetim Kılavuzu
10.06.2019 / Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar
23.01.2019 / Tip Ia Ve Tip Ib Bildirimleri İçin Dosya Şartları Üzerine Kılavuz
10.07.2018 / Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İİÜ (GMP) Kılavuzunun Güncellenmesi
15.02.2018 / Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimi İçin Yapılacak Müracaata Dair Kılavuz
18.10.2017 / Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod ve Karekod Uygulama Kılavuzu
29.07.2017 / Beşeri Tıbbi Ürünlerin Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Kullanılacak Referans Ürünün Seçimine İlişkin Kılavuz
29.06.2016 / Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bilimsel Toplantı ve Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru Kılavuzu
12.05.2016 / Beşeri ve Tibbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz (D. 18.07.2017)
17.02.2016 / Fiyat Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 2016
10.04.2015 / CTD Kılavuzu
10.04.2015 / Kısa Ürün Bilgisine İlişkin Kılavuz
14.05.2012 / Akılcı İlaç Kullanımı Oturumları Hakkında Kılavuz
20.04.2011 / İEGM - Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği'ne İlişkin Kılavuzlar
10.12.2010 / İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu
20.04.2009 / Klinik Araştırmalarda Meydana Gelen Advers Olay/Reaksiyon Raporlarının Toplanması, Doğrulanması Ve Sunulmasına İlişkin Kılavuz
10.02.2009 / Klinik Araştırmalarda Gönüllülerin Sigortalanması Hakkında Kılavuz
03.02.2009 / Klinik Araştırmalara İlişkin Etik Kurul Görüşü Başvurusunda Başvuru Şekli ve Sunulacak Belgeler Hakkında Kılavuz
03.02.2009 / İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Kılavuzu ( 01.01.2009 )
28.01.2009 / Klinik Araştırmalar için Bakanlığa Başvuru Şekli, Önemli Değişikliklerin Bildirimi ve Çalışmanın Sona Erdiğinin Beyan Edilmesine İlişkin Kılavuz
22.01.2009 / Mümessil Ecza Depoları Uygulamaları Kılavuzu (Güncelleme 06.10.2010)
29.12.2008 / İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmalar Kılavuzu
07.08.2008 / Biyobenzer Tıbbi Ürünlere İlişkin Kılavuz / 07.08.2008 (Değişiklik: 07.07.2009)
19.09.2005 / Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Kılavuz
29.01.1998 / OECD İyi Laboratuar Uygulamaları İlkeleri
linkedin twitter facebook instagram
SUT EK-4/A (B)
Geri Ödemede Kayıtlı İlaç Ara

 
 


Güncelleme 14.05.2020  
 
   
Faydalı Linkler
 
Aktif Ziyaretçi :  11
Toplam Ziyaretçi :  2.822.991
IP Adresiniz :  3.231.220.225
07 Haziran 2020 Pazar -