Ana sayfa Üyelerimiz, Tarihçe, Yön. Krl., Den. Krl. Sektörel Bilgiler Mevzuat, Resmi Gazete, Sağ.Bkn. Kararları Sirküler, duyurular, anketler, İlaç Fiyat Geçmişi, ara ürünler v.s. İletişim, Ulaşım Bilgileri English
 
İçerik belirtiniz ?  
 
A -  B -  C -  D -  E -  F -  G -  H -  I -  J -  K -  L -  M -  N -  O -  P -  R -  S -  T -  U -  V -  Y -  Z - 
 
abdominal ağrı
abdominal pain
karın ağrısı
Abdominal distansiyon
Abdominal distension
Karın şişkinliği
abnormal gait
yürüyüş tarzında anormallik
aborsiyon
abortion
düşük yapma
abortus
abortus
Düşük
abrazyon
abrasion
sıyrık
abse
abscess
irin kesesi (Abse)
absorpsiyon
absorption
emilim
abstinens
abstinence
yoksunluk
adale
muscle
kas
adaptasyon
adaptation
uyum, uyarlama
Addison Hastalığı
Addison s disease
Addison Hastalığı (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu.)
ADE İnhibitörleri
Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACE Inhibitors
Bk. Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ADE İnhibitörleri), (ADEİ)
adenit
adenitis
lenf bezi iltihabı (Ör: lenf adenopati:lenf bezinin iltihabı)
adenoit
adenoid
Geniz eti
adenokarsinom
adenocarcinoma
Adenokarsinom (bir kanser türü)
adenopati
adenopathy
Lenf bezlerinin büyümesi
adeziv
adhesive
yapışkan
adezyon
adhesion
Yapışıklık , Yapışma
adipoz
adipose
yağ
adipoz doku
adipose tissue
yağ dokusu
aditif
additive
ek
adjuvan
adjuvant
yardımcı
adolesan
adolescence
ergen; buluğ
adrenal
adrenal
böbreküstü
Adrenal gland
böbrek üstü bezi
adsorbat
adsorbate 
Yüzeye tutunmuş bileşik
adsorbe
adsorbed
Yüzeyine tutunmuş
adsorpsiyon
adsorption
Yüzeye tutunma
adult
adult
yetişkin, erişkin
Advers etki
Adverse effect
Yan etki
afebril
afebrile, apyretic, apyrexial
ateşsiz
afektif
affective
duygu durum
afektif bozukluklar
affective disorders
duygu durum bozuklukları,
agorafobi
agoraphobia
Açık alan korkusu
agranülositoz
agranulocytosis
Agranülositoz, (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)
agregasyon
agregation
Kümelenme
agregat
agregate
Küme
agresif
aggressive
saldırgan
airway
airway
Hava yolu
ajitasyon
agitation
huzursuzluk
ajite
agitated
Huzursuz
akatizi
acathisia
yerinde duramama hali
aklorhidri
achlorhydria
mide asidi yokluğu
akne
acne
sivilce
akneform erüpsiyon
acneform eruption
sivilce benzeri cilt döküntüsü
akomodasyon
accommodation
göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumu
akomodasyon bozuklukları
accomodation disorders
göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum bozukluğu
akromegali
acromegaly
Akromegali (Büyüme hormonu fazlalığına bağlı yüz, el ve ayakların anormal büyümesi )
aksilla
axilla
koltuk altı
aktif
active
etkin
aktif immünizasyon
active immunization
aktif bağışıklama, aşılama
aktivasyon
activation
etkinleştirme, etkinleşme
aktivite
activity
etkinlik
akümülasyon
accumulation
birikme
akut
acute
akut
alanin aminotransferaz,
alanine aminotransferase
Karaciğer enzimleri
albüminüri
albuminorrhea
idrarda albümin bulunması
alergoit 
allergoid 
Alergoit (alerji yapma özelliği az olan, alerjiye zemin hazırlayan madde)
alerji
allergy
Alerji
algoritma
algorithm
akış şeması
alimentasyon
alimentation
Beslenme
aljezik
algesic
ağrı oluşturan
alopesi
alopecia
saç dökülmesi; kellik
alternatif
alternative
seçenek; seçenekli
altünite
subunit
Alt birim
ambliyopi
amblyopia
görme keskinliğinin azalması
ambulatuvar
ambulatory
Ayaktan
amenore
amenorrhea
adet görmeme
amfizem
emphysema
amfizem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi)
amnezi
amnesia
Unutkanlık
ampirik
empiric
deneyime dayalı
amputasyon
amputation
Kesme
anafilaktik, anafilaktoit reaksiyon
anaphylactic, anaphylactoid reaction
Ani aşırı duyarlılık tepkisi
Anaflaksi
anaphylaxis
Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık
analjezi
analgesia
ağrının kesilmesi
analjezik
analgesic
ağrı kesici
anemi
anemia
kansızlık
anemik
anemic
Kansız
anestezi
anesthesia
Anestezi
anestezik
anesthetic
anestezi yapan ilaç
anevrizma
aneurysm
Anevrizma (Damarda bölgesel şişkinlik, balonlaşma)
anjin
tonsillitis
bademcik iltihabı
Anjina pektoris
angina pectoris
Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı)
anjiyoödem, anjiyonörotik ödem
angioedema, angioneurotic oedema
Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
ankiloz
ankylosis
eklem sertliği
Ankilozan spondilit
ankylosing spondylitis
ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık)
anksiyete
anxiety
kaygı, endişe
anomali
anomaly, abnormality, malformation, deformity
kusur, kusurlu oluşum
anoreksi
anorexia
iştahsızlık
antagonist
antagonist
karşıt etki gösteren
antero-lateral
antero-lateral
ön-yan
antiaritmik
antiarrhythmic
Kalp ritm bozukluğuna karşı kullanılan
antibakteriyel
antibacterial
Bakterilere karşı etkili
antidepresan
antidepressant
Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili
antiepileptik
antiepileptik
sara tedavisinde etkili
antifungal
antifungal
Mantar hastalıklarına karşı etkili.
antihipertansif
antihypertensive
Tansiyonu, kan basıncını düşüren
antihistaminik
antihistamines
Alerjik hastalıklara karşı etkili
antiinflamatuvar
anti-inflammatory
İltihap giderici
antijen
antigen
Antijen (Vücutta alerji oluşturan madde)
antikoagülan
anticoagulant
kan pıhtılaşmasını önleyen
antikor
antibody
antikor (alerji oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini)
antipiretik
antypyretic
ateş düşürücü
antipsikotik
antipsychotic
antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
antitussif
antitussive
Öksürük kesici
anüri
anuria
İdrar yokluğu
aparat
apparatus
Cihaz , aygıt
apati
apathy
kayıtsızlık
aplastik anemi
aplastic anaemia
aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma)
aplikasyon
application
uygulama
aritmi
arrhythmia
kalp atım düzensizliği.
aritmojenik
arrhytmogenic
kalpte atım düzensizliğine neden olan
arrest
arrest
Durma
arter
artery
arter (atardamar)
arter içine uygulama
intraarterial use
arter (atardamar) içine uygulama
artralji
arthralgia
Eklem ağrısı
artrit
arthritides
eklem iltihabı
artroz
arthrosis
eklem hastalığı
aselüler
acellular
hücresiz
asemptomatik
asymptomatic
belirtisiz
aspartat aminotransferaz ,
aspartate aminotransferase,
aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT)
aspergilloz
Aspergillosis
aspergilloz (Bir tür mantar hastalığı)
Aspirasyon
aspiration
Emerek boşaltma
Aspirasyon pnömonisi
Aspiration pneumonia
Aspirasyon pnömonisi (solunum yoluna mide içeriğinin kaçması sonucu gelişen akciğer iltihabı)
asteni
asthenia
Kuvvetsizlik, Güçten düşme
astma
asthma
astım
atak
attack
kriz. Ör. iskemik kriz (atak)
ataksi
ataxia
ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu)
atenüe
attenuated
zayıflatılmış
ateroskleroz
atherosclerosis
damar sertliği
aterotromboz
 Atherothrombosis
atardamarlarda pıhtı nedeniyle tıkanma
atriyal fibrilasyon
Atrial fibrilation
Kalpte bir çeşit atım bozukluğu
atriyum
atrium
Kalp kulakçığı
 
Toplam: 134 terim bulundu.
linkedin twitter facebook instagram
SUT EK-4/A (B)
Geri Ödemede Kayıtlı İlaç Ara

 
 


Güncelleme 14.05.2020  
 
   
Faydalı Linkler
 
Aktif Ziyaretçi
Toplam Ziyaretçi :  2.823.017
IP Adresiniz :  3.231.220.225
07 Haziran 2020 Pazar -