Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programı içeriğinde Sektörümüzü ilgilendiren Sağlık Bakanlığı ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bölümleri aşağıdadır:

SAĞLIK BAKANLIĞI

1 Ülkenin alanındaki tüm potansiyelin değerlendirileceği mükemmeliyet merkezleri kapsamında özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasının sağlanması
2 Sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi kapsamında kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin azaltılarak güçlü gelecek için sağlıklı nesiller oluşturulması
3 Anne ölüm oranının yüz binde 14"ün altına düşürülmesi için anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi
4 Sağlık turizminde Türkiye"nin marka haline getirilmesi
5 Sık tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık Market Uygulamasının hayata geçirilmesi
6 Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm ile bürokrasinin azaltılması ve finansal tasarrufun sağlanması
7 Kamu hastanelerinde öncelikli acil hasta ayrımının modellenmesiyle acil servis hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
8 Obezite ile mücadele kapsamında obezite mükemmeliyet merkezlerinin yaygınlaştırılması
9 Stratejik bir ürün olan aşının Türkiye"de yerlileştirilmesinin sağlanması
10 İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme/millileşme çalışmaların hızlanması
11 Aile hekimine başvuru oranının %40"a çıkarılması ve mahallinde daha iyi sağlık hizmeti sunulması için Aile Hekimliği Sisteminin güçlendirilmesi
12 Evde sağlık hizmetleri kapasitesinin %20 artırılarak yatağa ve eve bağımlı daha fazla vatandaşımıza ulaşılması
13 Manisa, Elazığ, Ankara-­-Bilkent ve Eskişehir"de yüksek teknolojili 4 şehir hastanesinin açılması
14 Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 20 adet hastane ve 2 adet Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılması
15 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
16 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI
1 Emekli aylıklarının en az 1.000 TL ye tamamlanması
2 Sosyal yardım alan vatandaşlarımızı istihdama yönlendirerek sosyal yardım istihdam bağlantısının güçlendirilmesi
3 Yerli plazmadan kan ürünleri üretimine başlanması için gerekli işlemlerin yapılması
4 Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla ziyaret edilen hane sayısının %57 artırılarak 526.000"den 826.000"e çıkarılması ve sosyal hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmak amacıyla Sosyal Hizmet Merkezi sayısının %5 artırılarak 298"den 313"e çıkarılması.
5 Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçlarının terkin edilmesi
6 Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortamda yapılmasıyla vatandaşlarımızın gereksiz radyasyon alınmasının önüne geçilirken, sağlık alanında da önemli bir tasarruf sağlanması
7 Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayının % 51 artırılarak 248.000"den 375.000"ne çıkarılması.
8 Er-erbaşların eş, çocuk, ana ve babalarının da sağlık hizmetlerinden faydalandırılması
9 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlandırılan çocuklar için 23 ilde gerçekleştirilen hizmetin 81 ile yaygınlaştırılması
10 Engelli Sağlık Kurulu Raporları nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi ve hak edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılmasının sağlanması
11 Hak kazanma şartlarını esneterek ilave 12.500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden faydalandırılması
12 Gençlerin çalışma hayatı ile tanışması ve insani değerlerinin geliştirilmesi için 100 bin gencin sosyal çalışma programından yararlandırılması için hazırlıkların tamamlanması
13 Madde Bağımlılarının Sosyal Uyumunun sağlanması
14 Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde (siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb.) gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenmesi
15 Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin gencin “İşe İlk Adım Projesinden” yararlandırılması
16 Elektronik ortamda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin sayısının artırılarak hizmetlere erişimin kolaylaştırılması
17 "Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" programı kapsamında Eğitim programlarından yararlanacak kişi sayısının 4 binden 6 bin kişiye çıkarılması
18 Bağ-­-Kur"lu sigortalılarımızın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlanarak sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması
19 Bilişim sektöründe “Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi”nin hayata geçirilmesi
20 Mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin yasam koşullarını iyileştirmek ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin tamamlanması
21 İstihdamın artırılması amacıyla işverenlerimize 5,25 TL Milyar teşvik ödenmesi
22 Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanması
23 Çocuk Hakları kapsamında 18 ilde uygulanan “Sosyal Uyum Programı”nın 81 İle yaygınlaştırılması
24 İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı olan %20,8‘in %21,3"e çıkarılması
25 Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması
26 Çoklu Doğum (ikiz vb.) Yardımı Programı hayata geçirilerek 5.000 muhtaç haneye ulaşılması
27 Kadın İstihdamının “İş"te Anne Projesi” ile Desteklenmesi
28 Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi
29 Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması
30 Engelli veritabanı oluşturulması
31 Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile veri tabanlarının entegrasyonunun güçlendirilmesi
32 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
33 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması
 Bu haber şu ana kadar 1400 kez izlenmiştir. | Haber tarihi: 03.08.2018