Ana sayfa Üyelerimiz, Tarihçe, Yön. Krl., Den. Krl. Sektörel Bilgiler Mevzuat, Resmi Gazete, Sağ.Bkn. Kararları Sirküler, duyurular, anketler, İlaç Fiyat Geçmişi, ara ürünler v.s. İletişim, Ulaşım Bilgileri English
SGK, AYAKTA TEDAVİLERDE KULLANILAN TIBBİ MALZEME GERİ ÖDEME
İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere Genel Sağlık Sigortalılarımız ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ayakta tedavileri sırasında kullanmaları sağlık raporu ile öngörülen tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemleri ile ilgili olarak; 18.01.2016 tarih ve 29597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2013 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemede; SUT’un “3.1.1 -Tanım ve Genel Hükümler” başlıklı maddesinin 3. fıkrasında “ Ismarlama tıbbi cihaz kapsamındaki nihai ürünlerin bedellerinin karşılanmasında, bu ürünlerin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. Ancak, SUT eki EK-3/C listelerinde yer alan nihai ısmarlama cihazların üretiminde kullanılan Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranacaktır. Ismarlama cihazın üretiminde kullanılan ve Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan (Örneğin, vücuda temas etmeyen kösele, perçin, yapıştırıcı, ip vs.) malzemelerin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmayacaktır.” yer alan hükümler, ısmarlama tıbbi cihaz kapsamındaki nihai ürünlerin Sağlık Bakanlığınca TİTUBB kayıt sisteminde kayıt altına alınmaya başlanması nedeniyle 01.02.2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu istisnai hükmün yürürlükten kaldırılması nedeniyle; kişiye özel olarak üretilen ısmarlama tıbbi cihaz kapsamındaki ürünlerin geri ödeme işlemlerinde, her hasta için özel olarak üretilen ürüne ait Sağlık Bakanlığı TİTUBB kayıt sisteminden firmalar tarafından alınacak UBB barkod numarasının fatura üzerinde belirtilmesi, geri ödeme işlemlerinde görevli ilgili personel tarafından da söz konusu barkod numarasına ilişkin TİTUBB kayıtlarındaki "Hasta Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Hastane Adı, Doktor Adı Soyadı, Nihai Ürün İçin Kullanılan Tıbbi Cihazlar vb." bilgilerin, Kurumumuz mevzuatı doğrultusunda istenilen geri ödeme belgelerinde yer alan bilgilerle uygunluğunun kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) - duyurunun aslı için tıklayınız
Bu haber şu ana kadar 1031 kez izlenmiştir. | Haber tarihi: 02.03.2016  | Tüm haberler   
 
SGK 2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu.
SGK, Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20.
Basın Duyurusu - SUT'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
SGK - İlaç Başvuruları Ve İlaç Güvenlik İzlem Formu Hakkında Duyuru.
SGK - Pnömokok Aşıları Hakkında Duyuru .
SGK - İlaç Kullanımı için Düzenlenmiş Sağlık Raporları Hakkında .
SGK - Grip aşıları.
SGK - Kurumumuz Tarafından Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Hakkında Önemli Duyuru.
SUT EK-4/A (B)
Geri Ödemede Kayıtlı İlaç Ara
 


Güncelleme 05.07.2018  
 
   
Faydalı Linkler
 
Aktif Ziyaretçi :  29
Toplam Ziyaretçi :  2.285.288
IP Adresiniz :  54.196.31.117
23 Temmuz 2018 Pazartesi -