Ana sayfa Üyelerimiz, Tarihçe, Yön. Krl., Den. Krl. Sektörel Bilgiler Mevzuat, Resmi Gazete, Sağ.Bkn. Kararları Sirküler, duyurular, anketler, İlaç Fiyat Geçmişi, ara ürünler v.s. İletişim, Ulaşım Bilgileri English

T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI web sayfasında yayımlanan haber:

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜNDE AR-GE VE İNOVASYON ÜSSÜ OLACAK

2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın vizyonu, Türkiye ilaç sanayisini uluslararası rekabet gücüne sahip, dünya ihracatından daha fazla pay alan küresel bir oyuncu haline getirmek olarak belirlendi.

Yüksek Planlama Kurulu, 2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi.

Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin sanayi vizyonu çerçevesindeki hedefleri göz önüne alınarak, kamu sağlığı ve kalkınma hedeflerini destekleyecek şekilde hazırlanan plana göre, Türkiye, ilaç sektöründe Ar-Ge, üretim ve yönetim merkezi haline getirilecek.

Ülke ilaç sanayisinin, uluslararası rekabet gücüne sahip, dünya ihracatından daha fazla pay alan küresel bir oyuncu olması amaçlanan planın hedefleri ise şöyle sıralandı:

  • Hukuki düzenlemeleri ve idari kapasiteleri, toplum sağlığını koruyacak ve yatırımları ihracat odaklı artıracak şekilde iyileştirmek,
  • Sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikli insan gücünü oluşturmak,
  • Kamu, üniversite ve özel sektör arasında güvene dayalı şeffaf bir ortam oluşturularak iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek,
  • Bilinçli bir hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve tüketici kitlesi oluşturarak akılcı ilaç kullanımını sağlamak,
  • Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, bu şekilde geliştirilen ürünleri desteklemek,
  • Sektörün sürdürülebilirliği ve küreselleşmesinin desteklenmesi amacıyla sektörel yatırımları destekleyici, rasyonel bir finansman yapısı oluşturmak.
Kamu-üniversite-sanayi iş birliği ile belirlenen bu 6 stratejik hedefe ulaşmak için 36 eylem hayata geçirilecek.

Kaynak: http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=18152&lng=tr
Bu haber şu ana kadar 1593 kez izlenmiştir. | Haber tarihi: 11.08.2015  | Tüm haberler   
 
64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı.
BSTB, GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA UYGUN "PATENT KANUNU" ÇIKARACAĞIZ.
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi ile işbirliği protokolü .
www.eczacidunyasi.com web sitesi ile Derneğimize iletilen bilgiler aşağıda bilgiler.
İTO - Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ.
TEB Duyuru - Stok Zararlarının Geri Ödenmesi Hakkında Bilgilendirme.
TEB - SGK Protokolünün 3.7 Maddesi için açılan davada T.C.Danıştay Onuncu Dairesi uygulamanın devamı yönünde karar verdi.
Başbakanlıktan - Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu.
SUT EK-4/A (B)
Geri Ödemede Kayıtlı İlaç Ara
 


Güncelleme 05.07.2018  
 
   
Faydalı Linkler
 
Aktif Ziyaretçi :  60
Toplam Ziyaretçi :  2.285.323
IP Adresiniz :  54.196.31.117
23 Temmuz 2018 Pazartesi -