Eczacılık ürünleri-
Pharmaceutical products
2017
2018
2019
2020
İhracat
995.168
1.310.090
1.430.666
1.822.227
İthalat
4.520.076
4.480.315
4.911.312
4.957.019
İhracatın İthalatı Karşılama oranı
%22,02
%29,24
%29,13
%36,76
Toplam ihracat içindeki İLAÇ PAYI
%0,60
%0,74
%0,79
%1,08
Toplam ithalat içindeki İLAÇ PAYI
%1,89
%1,94
%2,33
%2,26
2020 Yılı verilerine göre, Toplam ihracat içerisindeki Eczacılık ürünlerinin payı %1,08 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı verileri incelendiğinde bu oranın %0,79 olduğu görülmektedir.

2020 Yılı verilerine göre, Toplam İthalat içerisindeki Eczacılık ürünlerinin payı %2,26 olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yıl (2019) İhracat rakamı ile 2020 yılı İhracat rakamı karşılaştırıldığında Eczacılık ürünleri ihracatında %27,37 oranında artış gözlenmektedir.

Bir önceki yıl İthalat (2019) rakamı ile son 2020 yılı rakamı karşılaştırıldığında Eczacılık ürünleri ithalatında %0,93 oranında artış gerçekleşmiştir.

 TÜİK, TİSD Analizi