Yönetmelikler
  15.04.2014 tarih ve 28973 sayılı Resmi Gazete
İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik (G. 21/07/2022)
  21.10.2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği (G.10.06.2022)
  11.12.2021 tarih ve 31686 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği